Strona główna
Aktualności
Imprezy 2011
=> Orka konna'11
=> Ujeżdżenie'11
=> Powożenie'11
=> Ujeżdżenie' 10.07.11
=> Ujeżdżenie Gostar 17.07.2011r.
=> Hubertus"11
Imprezy 2010
Imprezy 2009
Treningi i konsultacje
Galeria
Kontakt
Napisz do nas
 

Ujeżdżenie'11


REGULAMIN MISTRZOSTW POWIATU W UJEŻDŻENIU

ZŁOTY POTOK 2011

 

 

  1. Cel: popularyzacja i upowszechnianie jeździectwa na terenie Pogórza Izerskiego wśród dzieci,               młodzieży i dorosłych.

 

  1. Termin i miejsce:

21 sierpnia 2011r.- ZT A- Złoty Potok  (L-3; L-4; P-2)

 

  1. Organizatorzy: KJ „Jedenastka Izerska”
  2. Sędziowie: Janusz Lawin
  3. Uczestnicy:

a)      W mistrzostwach mogą brać udział wszyscy jeźdźcy, posiadający i nie posiadający licencji. Obowiązują aktualne badania lekarskie i zgoda opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich.

b)      Jeźdźcy z poza powiatu lubańskiego będą klasyfikowani w poszczególnych konkursach,  ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji Mistrzostw Powiatu Lubańskiego.

c)      Każdego uczestnika obowiązuje strój jeździecki zgodny z przepisami PZJ.

 

  1. Klasyfikacja Mistrzostw Powiatu:

a)      Każdy zawodnik z powiatu lubańskiego ma obowiązek wystartować  w dwóch wybranych przez siebie konkursach rozegranych w dniu 21 sierpnia 2011r.

b)      Zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne w każdym konkursie.

c)      Podstawa naliczania punktów w klasyfikacji są wyniki oficjalne zawodów.

d)     W klasyfikacji brane są pod uwagę wyniki osiągnięte w poszczególnych konkursach.

e)      Punkty do klasyfikacji naliczane będą według wzoru:

                     

                           ilość startujących zawodników w danym konkursie

                 P =              miejsce zajęte w konkursie                                  X wskaźnik konkursu

                 wskaźniki dla konkursów: L3-10; L4-15; P2-20

                                                                                                                     

7.      Oficjalne zakończenie, podsumowanie oraz wręczenie nagród po zakończeniu zawodów  w dniu 21 sierpnia 2011r. w Złotym Potoku.

 

8.      Sprawy organizacyjne:

a)      Opłaty: Opłata startowa – L-3 i L-4-25zł za przejazd, P-2-30zł za przejazd.

b)      Termin zgłoszeń upływa dwa dni przed planowanym rozegraniem zawodów(19.08.2011r.)

c)      Zgłoszenia prosimy składać pisemnie na adres:

KJ „Jedenastka Izerska”; Zacisze 30; 59-820 Leśna (decyduje data wpływu)

lub e-mail: izerska.11@wp.pl; tel. 0605 460 742; 609 044 753.

d)     Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminami i przepisami PZJ.

e)      Czworobok i rozprężalnia o podłożu trawiastym.

 

9.      Nagrody:

a)      Dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu przewiduję się pamiątkowe puchary, floth.

b)      Dla zwycięzców poszczególnych konkursów przewidziane są floth i  nagrody  rzeczowe.

 

 

 

10.  Postanowienia końcowe:

a)      Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.

b)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów i transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora.

c)      Organizator nie zapewnia koniowiązu i stajni

d)     Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

11.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:

1.        We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.

2.        Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.

3.        Wszelkie postępowanie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.

4.        Należy dołożyć starań, aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koniom.

5.        Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportu koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.

6.        Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oaz promować badania w zakresie ich zdrowotności.

7.        W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca.

8.        Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.

9.        Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli tak, aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.

10.     Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia musza być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Koniem.

 

 

                                                                                                          Za Organizatora

                                                                                                          Joanna Mularczyk

                                                                                                          Inga Sobucka

 

Fotorelacja z  Towarzyskich Zawodów Ujeżdżeniowych (konkursy L2 i L3).


Katarzyna Jurczenko na koniu Golek

Karolina Hryciuk na Kanadzie. II miejsce w konkursie L2 i L3.

Dominika Sobucka na Bejrucie.Katarzyna Olkuska na Ikonie. III miejsce w konkursie L3.

Dominika Sobucka i Faworyt S.

Małgorzata Walczak i Drahma. I miejsce w konkursie L2 i L3.
Paweł Danieluk na koniu Bożydar. III miejsce w konkursie L2.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (14 wejścia) tutaj!
 
Zawodnicy
Adrian Wołoszyn, Alicja Mularczyk, Dominika Sobucka, Grzegorz Korman, Joanna Górecka, Karolina Hryciuk, Karolina Kozłowska, Katarzyna Jurczenko, Katarzyna Olkuska, Marcin Igielski, Małgorzata Walczak, Marek Kozdrowski, Marta Karpińska, Natalia Rybakiewicz, Patrick Michalski,
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free